รวมเรื่องสั้นสุดคลาสสิคของ วิลเลียม โฟล์คเนอร์ นักเขียนอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของผลงาน The Sound and the Fury

ในเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้น
A Justice
ความเป็นธรรม

That Evening Sun
อาทิตย์ยามสายัณห์

A Rose for Emily
กุหลาบแด่อิมิลี่

Dry September
กันยาแล้ง

Go Down, Moses
จงลงไปโมเสส

ข้อมูลหนังสือ