รวมเรื่องสั้นสุดคลาสสิคของ วิลเลียม โฟล์คเนอร์ นักเขียนอเมริกันผู้ยิ่งใหญ่เจ้าของผลงาน The Sound and the Fury

ในเล่มนี้ประกอบด้วยเรื่องสั้น
A Justice
ความเป็นธรรม

That Evening Sun
อาทิตย์ยามสายัณห์

A Rose for Emily
กุหลาบแด่อิมิลี่

Dry September
กันยาแล้ง

Go Down, Moses
จงลงไปโมเสส

ข้อมูลหนังสือ

  • กุหลาบแด่เอมิลี และเรื่องสั้นคัดสรรอื่นๆ
  • แปลจากหนังสือ: A Rose for Emily and Other Storiesand other selected stories
  • ผู้เขียน: William Faulkner
  • ผู้แปล: สุนันทา วรรณสินธ์ เบล
  • สำนักพิมพ์: Library House
  • จำนวนหน้า: 128 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มกราคม 2560
  • ISBN: 9786169246268