FictionDB เว็บไซต์ฐานข้อมูลหนังสือให้นิยามจำกัดความ With Animal ว่าเป็นฟิกชัน LGBT ศึกษา พาผู้อ่านไปสำรวจเรื่องราวเกี่ยวกับแฝดลูกผสมระหว่างคนกับม้า เรื่องราวของผู้หญิงเลี้ยงลูกมังกรซึ่งเธอให้กำเนิด และเรื่องราวเวอร์จิน แมร์รีผู้ถูกวาดภาพขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 21 ให้ออกมาเป็นเควียร์และเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้ให้กำเนิดบุตรในสวนสัตว์

ในรวมเรื่องสั้นที่เขียนร่วมกันชุดนี้ แครอล เกสส์ และเคลลี มากี ได้ทลายมายาคติเกี่ยวกับเพศสภาวะ เพศสภาพ การเป็นพ่อแม่ และครอบครัว ด้วยลีลาขี้เล่นเปี่ยมมนต์ขลัง เรื่องสั้นเหล่านี้มีสำบัดสำนวนงดงามราวกับถ้อยกวี ทิ้งคำถามไว้ให้คุณคิด ว่าอะไรกันคือเส้นแบ่งตรงกลางที่คั่นระหว่าง คนกับสัตว์ พ่อแม่กับเด็ก หรือแม้แต่ระหว่างความรักกับการครอบงำ


ข้อมูลหนังสือ