แดงรวี ปรัชญานิยายแนวต่อต้านปรัชญา (anti-philosophy) ว่าด้วยโศกนาฏกรรมของมนุษย์ผู้ตกเป็นเหยื่อแห่งเวลา และความใคร่รู้ว่า ชีวิตคืออะไร และอะไรคือความรัก

วรรณกรรมไทยของ 'รงค์ วงษ์สวรรค์ จัดพิมพ์ครั้งใหม่ หลังหายจากแผงหนังสือไปนานกว่า 16 ปี 

ข้อมูลหนังสือ

  • แดงรวี
  • ผู้เขียน: 'รงค์ วงษ์สวรรค์
  • สำนักพิมพ์: Chaichai Books
  • จำนวนหน้า: 245 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786169241225