หนังสือขนาดกะทัดรัดที่แน่นไปด้วยเนื้อหาว่าด้วยเรื่องของความหมาย และกระบวนการสร้างความหมาย เพื่อใช้ในการเข้าใจความหมายและเพื่อใช้ในการออกแบบให้เกิดเป็นความหมาย ผ่านการเรียนรู้เชิงโครงสร้างนิยมและสัญศาสตร์ ประกอบไปด้วย 10 บทย่อย

หนังสือที่ไม่เพียงแต่นักออกแบบที่ควรเรียนรู้ ทว่า นักสื่อสารมวลชน นักโฆษณา นักการตลาด และอีกสารพัด “นัก” ก็น่าจะลองทำความเข้าใจดู

ข้อมูลหนังสือ