บทสัมภาษณ์ 9 นักวิชาการ เพื่อมองอดีต ปัจจุบัน และอนาคตประเทศไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560 ว่ามันจะนำพาเราไปสู่อะไร?
นิธิ เอียวศรีวงศ์
สุรชาติ บำรุงสุข
ธงชัย วินิจจะกุล
พวงทอง ภวัครพันธุ์
อภิชาติ สถิตนิรามัย
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่างศรี
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
กุลลดา เกษบุญชู มี้ด
เกษียร เตชะพีระ

ข้อมูลหนังสือ

  • แผ่นดินจึงดาล การเปลี่ยนผ่านในสภาพบังคับ
  • ผู้เขียน: รวมนักเขียน
  • สำนักพิมพ์: ประชาไท
  • จำนวนหน้า: 219 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786169225225