ยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่ 19

เป็นช่วงที่ความยากจนกำลังแผ่กระจายไปทั่ว โดยเฉพาะในประเทศที่เป็นจักรวรรดิเรืองอำนาจ แนวคิดต่อต้านรัฐบาลที่นิยมกระจายตัวออกไปมาก ชนชั้นกรรมาชีพพยายามรวมกลุ่มเรียกร้องชีวิตที่ดีขึ้น อังกฤษซึ่งในขณะนั้นยังมองทวีปยุโรปว่าเป็นส่วนที่แตกต่างไปจากตน กลายเป็นที่นี่แนวคิดโค่นล้มทุนนิยมแพร่เข้ามาถึงกรุงลอนดอน โดยผ่านสถานเอกอัครราชทูตชาติมหาอำนาจแห่งหนึ่ง สายลับกลายเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นบนพื้นฐานของการต่อสู้ของแนวคิดทางสังคมที่เป็นจริงในยุคนั้น การแทรกซึมบ่อนทำลายล้วนเป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดขึ้นในประวัติศาสตร์ช่วงต่อมา ข้อคิดที่สำคัญจากหนังสือเล่มนี้คือ สังคมในโลกใบนี้คือสถานพยาบาลที่ผู้เข้มแข็งควรช่วยเหลือผู้อ่อนแอ หรือว่ามันได้กลายเป็นโรงฆ่าสัตว์ที่ผู้อ่อนแอกว่าต้องถูกทำลายล้างให้หมดสิ้น?

"สายลับแห่งความดี" เป็นนวนิยายที่คอนราดเขียน โดยแตกต่างกับหลายๆ เรื่องที่เขามักเขียนเรื่องเกี่ยวกับชนพื้นเมืองในเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายลับ

ในยุคจักวรรดินิยมรุ่งเรือง มีการกดขี่อย่างรุนแรงอยู่หลายๆ ประเทศ ประชาชนมักไม่ได้รับสิทธิเสรีภาพเท่าที่ควรบนพื้นฐานปกติที่ควรได้ควรมี ทำให้เกิดองค์กรไม่ว่าจะในประเทศ หรือบางทีอาจได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศเข้ามาปลุกระดมแนวความคิดของการเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคม ..

ข้อมูลหนังสือ

  • สายลับแห่งความดี
  • แปลจากหนังสือ: The Secret Agent
  • ผู้เขียน: Joseph Conrad
  • ผู้แปล: วิจักขณา
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 502 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786169224976