เซอร์ซีกับไซคล็อปส์ เป็นเรื่องที่เขียนโดยโฮมเมอร์ ที่กล่าวถึงการเดินทางกลับของโอดิสซีอุส ที่ไปช่วยรบในสงครามกรุงทรอย

โดยขากลับเขาต้องเผชิญกับอุปสรรคนานาประการที่ต้องฟันฝ่า แต่ด้วยความที่เขาเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวและมีความเป็นตัวของตัวเองสูง รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในพลังอำนาจของตน ทำให้เขาฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ มาได้อย่างอยู่รอดปลอดภัย

แม้จะต้องสูญเสียกำลังคนไปบ้าง แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมที่จะต่อสู้ไปกับเขาด้วยความจงรักภักดี

ข้อมูลหนังสือ

  • เซอร์ซีกับไซคล็อปส์
  • แปลจากหนังสือ: Circe and the Cyclops
  • ผู้เขียน: Homer
  • ผู้แปล: ศักดิ์ บวร
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 92 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786169224952