คนส่วนมากคิดว่าปรัชญาเป็นเรื่องเข้าใจยากไกลตัวและไม่ช่วยสร้างชีวิตให้เราได้...แต่หนังสือ "แก่นปรัชญาตะวันตก" เล่มนี้ จะทำให้คุณเกิดมุมมองใหม่อย่างแน่นอน แท้จริงปรัชญาเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ดูเหมือนไกลเท่านั้นเอง ที่ชอบพูดกันว่าฟังเหมือนเป็นปรัชญาจริง ๆ มันคือคำพูดที่ช่วยลับสมองให้เราทั้งสิ้น นักปรัชญาที่โด่งดังระดับโลก ทั้งเมื่อวานและวันนี้มีทั้งรวยและยากจน ครอบครัวดีและแตกแยก มีทั้งที่ผิดปกติทางเพศและเป็นธรรมดาสามัญ มีทั้งสมหวังและผิดหวังในชีวิต มีทั้งคนที่ต้องลี้ภัยหรืออยู่อย่างหรูหรา

ประวัติศาสตร์ของมนุษย์ในช่วงสองพันห้าร้อยปีที่ผ่านมา คือประวัติศาสตร์ที่ก่อร่างขึ้นมาจากความคิดเชิงปรัชญาทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลธรรม ความเป็นจริง การแสวงหาประสบการณ์ชีวิต วิทยาศาสตร์ ศาสนา ระบบทุนนิยม ระบบคอมมิวนิสต์ เสรีภาพ สิทธิประชาชน ตลอตจนการปกครองด้วยราชา ถึงระบอบประชาธิปไตย ในปัจจุบันปรัชญาจึงเป็นเรื่อง
ใกล้ตัวของทุกคนจริง ๆ นักปรัชญาคนหนึ่งพูดว่า "จงแต่งงานเสียเถิด ถ้าเจ้ามีภรรยาที่ดีเจ้าจะมีความสุข ถ้าเจ้ามีภรรยาที่เลวเจ้าจะกลายเป็นนักปรัชญา" 

ข้อมูลหนังสือ

  • แก่นปรัชญาตะวันตก
  • ผู้เขียน: วิจักขณา
  • ออกแบบปก: ทศพิธ ไพรญาฮก
  • สำนักพิมพ์: สมิต
  • จำนวนหน้า: 240 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2562
  • ISBN: 9786169224945