รวบรวมเนื้อหาจากการบรรยายเกี่ยวกับพื้นฐานต่างๆ ของตัวอักษร เหตุของการเกิดแบบตัวอักษร วิธีการออกแบบตัวอักษรในเชิงปฏิบัติ รวมไปถึงการจัดการเบื้องหลังเพื่อให้ตัวอักษรสามารถแสดงผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจและเริ่มศึกษาเกี่ยวกับตัวอักษรและการนำไปใช้

ผู้ที่เคยเข้าร่วมฟังบรรยายชุดนี้ หากจะมองไปถึงอนาคตโดยเลือกที่จะมีบันทึกความทรงจำในรูปแบบหนังสือมาเก็บไว้เป็นคลังความรู้ส่วนบุคคลหนังสือเล่มนี้คือหนังสือเล่มนั้น

ข้อมูลหนังสือ

  • บันทึกบรรยาย ๑๐๑010
  • ผู้เขียน: คัดสรร ดีมาก
  • สำนักพิมพ์: คัดสรร ดีมาก
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2558
  • ISBN: 9786169222255