มนุษย์เราต่างตามหาความสุข และอยากมีชีวิตที่มีความสุข เราพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อคำคำนี้ มีคนมากมายรู้วิธีการแะอยากส่งต่อความสุขให้ผู้อื่น แต่ไม่มีใครสามารถมีความสุขแทนใครได้ ถ้าอยากมีความสุข เราต้องเปิดใจให้กว้าง และอ้าแขนโอบกอดความสุขด้วยตัวเอง

ข้อมูลหนังสือ