ความเดือดดาลในกระแสเสียง คือเรื่องราวของตระกูลคอมป์สัน ผู้ดีเก่าชาวใต้ในประเทศอเมริกาผู้เผชิญกับความตกต่ำอันเนื่องจากการล่มสลายของสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจ นี่คือภาพสะท้อนความเจ็บปวดและบาดแผลจากการพ่ายแพ้สงครามกลางเมืองซึ่งอดีตชนชั้นนำชาวใต้ยังไม่สามารถปรับตัวหรือยังทำใจยอมรับไม่ได้แม้เวลาจะผ่านไปนับสิบๆ ปี

นอกจากความโดดเด่นด้านการวางเค้าโครงเรื่อง การสร้างบุคลิกตัวละคร ความเดือดดาลในกระแสเสียง ยังอุดมไปด้วยสารพัดวิธีการเขียนที่โฟลคเนอร์นำมาใช้ ไม่ว่าจะเป็ นชั้นเชิงการเล่าเรื่องแบบกระแสสำนึก การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การใช้ลักษณะตัวอักษรที่แตกต่างกันเพื่อแบ่งแยกสถานที่และเวลาการเว้นจังหวะบังคับประโยค รวมทั้งการใช้รูปภาพแทรกในเรื่องราว วิธีการเขียนเหล่านี้ล้วนเปิดประตูสู่การตีความ เพื่อให้ผู้อ่านค้นหาความหมายใหม่ๆ จากนวนิยายเรื่องนี้ต่อไปได้มากมาย

ข้อมูลหนังสือ