กว่าจะสิ้นลมหายใจ คือเรื่องราวการเดินทางแสนทรหดของครอบครัวบันด์เรนผู้ยากจนแห่งเมืองยอคนาพาทาวฟา ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปฝังศพ แอดดี้ —ผู้เป็นแม่ เป็นเมีย และเป็นผู้ตาย —ตามเจตนารมณ์ของเธอ ตัวละครต่างเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตน ภาพที่ปรากฏแหว่งวิ่นตัดสลับไปมา สะท้อนความดิบเถือน ความโหยหา ความลับ ความปรารถนา ความสุขเศร้าและความคับข้องใจที่ไม่อาจเปิดเผยได้อย่างสมบูรณ์

กว่าจะสิ้นลมหายใจ เป็นผลงานที่โฟลคเนอร์ภาคภูมิใจในฐานะนวนิยายที่เขาใช้เวลาเขียนเพียงหกสัปดาห์ โดยใช้เวลาว่างจากการทำงานกะกลางคืนวันละสิบสองชั่วโมงในโรงงานไฟฟ้า และเขียนรวดเดียวจบโดยแทบไม่แก้ไข สิ่งที่ทำให้นักวิจารณ์ชื่นชมงานเขียนของโฟลคเนอร์นั้น ไม่ได้มีแค่เทคนิคการเขียนหรือการอ้างอิงบริบททางสังคมและประวัติศาสตร์ของคนอเมริกันทางตอนใต้ แต่เป็นสปิริตของมนุษย์ที่พยายามจะคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่งตนท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่คอยขัดขวางเราทุกวิถีทาง

ข้อมูลหนังสือ