เราพูดกันเรื่องจับมือมามากเกินไป

พูดแบบเดียว มีเรื่องเล่าซ้ำๆ ในมุมเดียว

ทั้งที่รักคือการจับและปล่อย

แต่เราให้เวลาครุ่นคิดกับอย่างหลังน้อยเกินไป

น้อยและบ่อยครั้งก็มองในแง่ร้าย

กังวล หวาดกลัว

ข้อมูลหนังสือ