การศึกษาศาสตร์ใหม่ของการกระตุ้นจิตใต้สำนึกจากการสัมผัสทางกายภาพ หนังสือเล่มนี้จะบอกให้รู้ว่าความรู้สึกของเรามีอิทธิพลต่อเราอย่างไร สิ่งกระตุ้นที่มองไม่เห็นรายรอบตัวเราอาจเป็นสาเหตุ ทำให้เราตัดสินใจทำอะไรบางอย่างลงไปโดยไม่รู้ตัว องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมที่ดูเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรด้วยกับสัมผัสทางกายภาพ สามารถมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของเราได้ตลอดเวลา ซึ่งผลการค้นพบนี้มันอาจจะขัดกับความรู้สึกจริงๆ 

  เราจะได้เห็นถึงผลการวิจัยที่ปัจจุบันนี้รู้จักกันในชื่อว่า embodied cognition (การตื่นรู้โดยการกระตุ้น ทางกายภาพ) เราจะพบว่า อุณหภูมิ, เนื้อหนัง, น้ำหนัก, เสียง, รสชาติ, กลิ่น และสี ท่ามกลางสัมผัสทางกายภาพ อื่นๆ ล้วนมีผลกระทบต่อเราทุกวัน เราเคลื่อนไหวโดยที่ไม่รู้ว่าเรากำลังถูกเคลื่อนไหว เรารู้สึกเป็นเจ้าของ และรู้สึกรับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการกระทำ ของเรา แต่การตัดสินใจและการกระทำของเรานั้นได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงและบางครั้งก็เกิดขึ้นจากโลกแห่งสัมผัสรอบตัวเรา

ข้อมูลหนังสือ