อธิบายถึงพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองจีน ตั้งแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ในปี ค.ศ. 1949 มาจนถึงปัจจุบัน

 "เศรษฐกิจการเมืองจีน (ปกแข็ง)" เล่มนี้ อธิบายถึงพัฒนาการเศรษฐกิจการเมืองจีน ตั้งแต่ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ในปี ค.ศ. 1949 มาจนถึงปัจจุบัน เริ่มจากเรื่องราวทางเศรษฐกิจการเมืองจีนในสมัยที่ "เหมาเจ๋อตุง" อดีตผู้นำจีนที่ล่วงลับไปแล้วยังเรืองอำนาจ และสมัยของ "เติ้งเสี่ยวผิง" อดีตผู้นำอีกคนหนึ่งของจีนซึ่งล่วงลับไปแล้วเช่นกัน ในส่วนท้ายยังได้อรรถาธิบายมาจนถึงยุคปัจจุบันหรือภายหลังจากที่เติ้งเสี่ยวผิงได้ลาโลกไปแล้วอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ และการเมืองจีน ไม่ควรพลาด

ข้อมูลหนังสือ

  • เศรษฐกิจการเมืองจีน (ปกแข็ง)
  • ผู้เขียน: วรศักดิ์ มหัทธโนบล
  • สำนักพิมพ์: openbooks
  • จำนวนหน้า: 576 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — สิงหาคม 2557
  • ISBN: 9786169174455