"เพลงรักทะไลลามะ เป็นบทกวีหลีสาวขององค์ทะไลลามะ ที่อ่านแล้วก็ไม่รู้จะจำแนกเป็นทางธรรมหรือทางโลกย์ดี อ่านไปก็ให้ความรู้สึกเสียวๆ เหมือนเดินอยู่บนคมมีด ไม่รู้จะเผลอตกลงไปทางไหน เป็นบทกวีที่สัมผัสได้ถึงความรื่นรมย์ในรสรักและอารมณ์ใฝ่หาที่ไม่แยกขาดจากความปรารถนาทางจิตวิญญาณ ความหนาไม่มาก แต่น่าซื้อหาไว้อ่านซ้ำหลายๆ รอบ

ในเล่มมีภาพวาดลายเส้นแบบธิเบตของ ดอน ศุภโชค ผู้แปล ที่ควรค่าแก่่การซื้อหามาเก็บสะสมไว้ ภาพปกก็สวยซ่านเกินนิพพานไปมาก"

- วิจักขณ์ พานิช บรรณาธิการ

ข้อมูลหนังสือ