"ธรรมนัว" ออกเสียงว่า "ทำ-นัว"
"นัว" อันไม่ได้ให้ความหมายของรสชาติจัดจ้าน หวาน อร่อย ดูดี หรือมีรสนิยม

แต่ "นัว" ในที่นี้คือคำกริยา บ่งบอกถึงอาการเข้าไปคลุก เข้าไปนัว ท่ามกลางความปั่นป่วนโกลาหล ...


"...จากแต่ละปัจเจกบุคคล ทำความเข้าใจโครงสร้างทางสังคมอันอยุติธรรมและรุนแรง เมื่อมีความเชื่อมั่น มีความกล้าหาญทางจริยธรรม รวมกันเป็นพลัง นั่นจะเป็นการเมือง"
—ส.ศิวรักษ์

“ทุกไดอะล็อก และการถกเถียงใน "ธรรมนัว" เปิดจินตนาการให้เห็นถึงพื้นที่ของความเป็นไปได้และศักยภาพของพุทธธรรมในการเผชิญหน้ากับโลกสมัยใหม่ แม้จะไม่ใช่หนังสือที่อ่านแล้วสบายใจ แต่ธรรมนัวคือบทสนทนาที่แสบและอ่านสนุก ที่สำคัญการสื่อสารธรรมะอย่างเกรี้ยวกราดในลักษณะนี้ท่ามกลางบริบทเฉพาะแบบนี้เป็นสิ่งที่แทบไม่เคยเห็นมาก่อนเลย”
—มิตรสหายท่านหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ

  • ธรรมนัว: พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง
  • ผู้เขียน: วิจักขณ์ พานิช
  • สำนักพิมพ์: ปลากระโดด
  • จำนวนหน้า: 171 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2556
  • ISBN: 9786169165309