เราจะมองเห็นแจ่มชัด
ด้วยหัวใจเท่านั้น
สิ่งสำคัญนั้น
ไม่อาจเห็นได้ด้วยตา

ข้อมูลหนังสือ

  • เจ้าชายน้อย (ปกอ่อน สนพ.จินด์)
  • แปลจากหนังสือ: Le Pettit Prince
  • ผู้เขียน: Antoine de Saint-Exupéry
  • ผู้แปล: อำพรรณ โอตระกูล
  • สำนักพิมพ์: จินด์
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2556
  • ISBN: 9786169160113