"บทกวีไม่ได้เป็นประดิษฐกรรมทางความคิด มันก่อกำเนิดขึ้นจากความเป็นไปของยุคสมัย โดยมีกวีเป็นผู้ถ่ายทอดออกมา ดูเหมือนนับวันซะการีย์ยา อมตยา จะยิ่งมองเห็นบทบาทนี้ของตัวเองชัดขึ้นเรื่อยๆ และเพราะเหตุนี้เอง เขาจึงพยายามเป็นอิสระจากสิ่งต่างๆ ไม่ใช่เพื่อตัวเอง แต่เพื่อให้เขา ในฐานะกวีเป็นทางผ่านของบทกวีที่เที่ยงตรงที่สุด ไม่เอนเอียงไปตามแรงกระทบของยุคสมัย" จาก "การเดินทางอีกครั้งของกวี" คอลัมน์ "บันทึกระหว่างบรรทัด" โดย จรูญพร ปรปักษ์ประลัย

ข้อมูลหนังสือ

  • หากภายในเราลึกราวมหาสมุทร
  • ผู้เขียน: ซะการีย์ยา อมตยา
  • สำนักพิมพ์: 1001 Nights Editions
  • จำนวนหน้า: 144 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2556
  • ISBN: 9786169158530