รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมซีไรต์ของไทย 2553 ประเภทกวีนิพนธ์ “ไม่มีหญิงสาวในบทกวี” ของ ซะการีย์ยา อมตยา เป็นกวีนิพนธ์แบบไร้ฉันทลักษณ์ (free verse) ที่มีความสั้น-ยาวแตกต่างกันตั้งแต่ 11 บรรทัดจบในครึ่งหน้าจนถึงร้อยกว่าบรรทัดหลายหน้าจบ รวม 36 บท โดยสื่อประสบการณ์และทัศนะอันหลากหลายของผู้แต่ง ตั้งแต่การสำรวจตนเอง ทัศนะต่อบทบาท ธรรมชาติ หน้าที่ของกวีและกวีนิพนธ์ ไปจนถึงทัศนะต่อมนุษย์ ชีวิต ปรากฏการณ์และสถานการณ์ร่วมสมัยในสังคมทั้งในระดับบุคคลและก้าวไปถึงระดับมนุษยชาติโดยเชิญชวนให้ผู้อ่านร่วมคิดไปกับเขา แต่ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผู้อ่านและผู้แต่งมองเห็นหรือค้นพบอาจไม่ใช่สิ่งหรือคำตอบเดียวกัน

ข้อมูลหนังสือ

  • ไม่มีหญิงสาวในบทกวี (ภูเขา)
  • ผู้เขียน: ซะการีย์ยา อมตยา
  • สำนักพิมพ์: 1001 Nights Editions
  • จำนวนหน้า: 120 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 8 — กุมภาพันธ์ 2558
  • ISBN: 9786169158516-ปกขาว