ไม่มีที่นั่น อยู่ ณ ที่นั้น
สำหรับหลายคน การเดินทางเริ่มต้น
ตั้งแต่ก้าวเท้าออกจากบ้าน

สำหรับผู้เขียนมันมักเริ่มต้นจริงๆ
เมื่อถึงสนามบินปลายทาง

ในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่ง เมืองของเราคือความทรงจำน่าอิจฉา หรือความทรงจำว่างเปล่าสำหรับผู้มาเยือน

ข้อมูลหนังสือ

  • CITIES ความเมืองเรื่องบ้าน
  • ผู้เขียน: Little Thoughts
  • สำนักพิมพ์: Little Thoughts
  • จำนวนหน้า: 146 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2561
  • ISBN: 9786169134084