"ทุกข์สิ่งเป็นเพียงเรื่องชั่วคราว ทุกข์สุขเองก็เช่นกัน"

ข้อมูลหนังสือ

  • สงสัยมั้ย ? ธรรมะ : ฉบับรู้ทันทุกข์
  • ผู้เขียน: Chaiyapat
  • สำนักพิมพ์: a Thing Book
  • จำนวนหน้า: 159 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2562
  • ISBN: 9786169120308