ผมกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้นุ่ม  หมุนได้รอบทิศทาง ราวกับเทพประทานพรแบบสามร้อยหกสิบองศา ช่วยดลบันดาลผลงานแก่นักศึกษาสาขาวรรณกรรมของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งซึ่งนั่งติดชิดพื้น นักศึกษาเหล่านั้นจะรู้ไหมว่า...จริงๆ แล้ว ผมไม่ได้เขียนงานด้วยตนเอง แทนที่จะกลับบ้านและลงมือเขียนหนังสืออย่างจริงจัง ยังมีประโยชน์กว่าการฟังบรรยายจากนักเขียนจอมปลอมอย่างผมนี่เสียอีก


บางส่วนจากเรื่องสั้น  ‘กรุณาอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง’

ข้อมูลหนังสือ

  • กรุณาอย่าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง
  • ผู้เขียน: สุปรีดี จันทะดี
  • สำนักพิมพ์: มีงานบุ๊ก
  • จำนวนหน้า: 168 หน้า
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2557
  • ISBN: 9786169117056