"สิ่งที่อยู่นอกใจ" โดย ตุล ไวฑูรเกียรติ เป็นที่รู้กันว่านักร้องประจำวงร็อก อพาร์ตเมนต์คุณป้า มีอีกบทบาทเป็น 'นักกวี' ด้วย หนังสือเล่มนี้เป็นการรวมบทกวีที่เขาเขียนไว้ในช่วงปลายปี 2548 จนถึงต้นปี 2550 ซึ่งเป็นเหมือนบทบันทึกทางความคิดของกวีผู้หนึ่งในชีวิตช่วงหนึ่ง น่าสนใจตรงที่ในห้วงเวลานั้นมีความเปลี่ยนแปลงมากมายทั้งกับชีวิตของตุลและทั้งเหตุการณ์ต่างๆ ในสังคมไทย สิ่งที่อยู่นอกใน จึงเป็นเหมือนเงาสะท้อนเรื่องราวต่างๆ ในห้วงเวลานั้นผ่านสายตาของกวีผู้นี้อีกด้วย

ข้อมูลหนังสือ