เรื่องสั้นขนาดยาวหรือนิยายขนาดสั้นเรื่องนี้ เป็นงานเขียนชิ้นล่าสุดของนักเขียน นักวิจารณ์ และบรรณาธิการนิตยสาร happening วิภว์เล่าเรื่องการเดินทางของเพลงเพลงหนึ่ง ผ่านวันเวลาอันยาวนาน และผ่านพบชีวิตของผู้คนอันหลากหลาย ตั้งแต่แรกก่อกำเนิดจนถึงวันที่ไม่มีใครร้องเพลงเพลงนี้อีกแล้ว เราเคยได้อ่านเรื่องที่มีตัวเอกเป็นผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก หรือกระทั่งสัตว์ชนิดต่างๆ มาบ้างแล้ว แต่นี่น่าจะเป็นวรรณกรรมชิ้นแรกๆ ที่มีตัวละครเอกเป็นบทเพลง!

ข้อมูลหนังสือ