นวนิยายเพื่อชีวิตที่ติดบาร์โค้ด!
นวนิยายเพื่อชีวิตที่แปลกไป...กับการดำเนินเรื่องที่เต็มไปด้วยแนวคิด และมุกตลกๆ ที่คาดไม่ถึง เป็นการกัดเจ็บๆ คันๆ ของผู้เขียน ที่ถ่ายทอดตัวตนและประสบการณ์ของตัวเองซึ่งเคยทำงานในแวดวงโฆษณา กับเอเจนซี่ต่างประเทศ ในประเทศ และได้นำสิ่งเหล่านี้มาเป็นฉากหลัง ทำให้เกิดสีสัน สนุกสนาน จนยากจะวางลง!

ข้อมูลหนังสือ

  • เสือเพลินกรง
  • ผู้เขียน: ผาด พาสิกรณ์
  • สำนักพิมพ์: คเณศบุรี
  • จำนวนหน้า: 734 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — กุมภาพันธ์ 2559
  • ISBN: 9786169084679