“ก่อนเทียนจะถึงไฟ” เป็นหนังสือเล่มที่ 3 ในรวมบทความชุด ก่อนสายพิมพ์จะสูญพันธุ์ ก่อนที่ ‘พนมเทียน’ จะมาเป็น ‘พนมเทียน’ ได้มีเหตุการณ์เรื่องราวอะไรต่อมิอะไร อย่างไรบ้าง เรื่องราวต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในหนังสือเล่มนี้ มันเป็นเรื่องราวแปลกต่างๆ ที่ผมพบเห็นมาตั้งแต่ยังเยาว์วัย จนกระทั่งโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ จากปฐมวัย จนถึงฉกรรจ์วัย พูดง่ายๆ ก็คือ จากเด็กเล็ก ขึ้นมาจนวัยหนุ่ม

ข้อมูลหนังสือ

  • ก่อนเทียนจะถึงไฟ
  • ผู้เขียน: พนมเทียน
  • สำนักพิมพ์: คเณศบุรี
  • จำนวนหน้า: 328 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2557
  • ISBN: 9786169084648