แผนที่และคู่มือเดินทางสู่โลกมหัศจรรย์แห่งจิตที่ทุกคนกระทำได้ด้วยตนเอง สัมผัสได้ด้วยตนเองและได้รับผลด้วยตนเอง หนังสือ วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน นี้มุ่งอธิบายถึงวิธีการฝึกฝนอบรมจิตเป็นลำดับขั้นตอนไปในแต่ละวิถีทาง ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกและพัฒนาการของจิตที่เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับๆ ไปจนกระทั่งบรรลุถึงวิมุตตะมิติ เป็นอันหลุดพ้นถึงที่สุดจากกิเลสและอาสวะทั้งปวง ดังนั้นหนังสือ “วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน” นี้จึงอาจมีอีกชื่อหนึ่งว่า วิมุตตะมิติหรือ มิติแห่งความหลุดพ้น

ข้อมูลหนังสือ

  • วิมุตตะมิติ มหัศจรรย์แห่งโลกภายใน
  • ผู้เขียน: สิริอัญญา
  • สำนักพิมพ์: โอ้มายก้อด
  • จำนวนหน้า: 618 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2553
  • ISBN: 9786169065609