"การทำบุญสมัยนี้ มักเป็นการทำบุญที่ลงทุนมาก แต่ได้ผลบุญน้อยนัก"

ข้อมูลหนังสือ

  • สงสัยมั้ย ? ธรรมะ
  • ผู้เขียน: Chaiyapat
  • สำนักพิมพ์: a Thing Book
  • จำนวนหน้า: 159 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786169050223