“สายลมสีขาว” ของ ‘สิริมงคล’ เป็นรวมบทกวีที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าถึงจิตวิญญาณของธรรมชาติ เขาเขียนบทกวีลงในบอร์ดไทยไรเตอร์มาระยะหนึ่งฟูมฟักเติบโตผ่านการเรียนรู้ ฝึกฝน รับฟังคำวิจารณ์ แก้ไขผลงาน ผ่านขบวนการขัดเกลาอย่างอดทน บทกวีเล่มนี้เข้าถึงธรรมะ และจิตวิญญาณแห่งความสงบ ผู้อ่านจะได้รับความสุขในการอ่าน

ข้อมูลหนังสือ