เรื่องราวของซิสเตอร์วีรนันท์ แม่ชีที่ต้องเลือกระหว่างการรับใช้พระเจ้า หรือความรัก เธอต้องเผชิญหน้ากับความดี ความถูกต้อง ความปรารถนา หรือการเสียสละ เธอจะตัดสินใจอย่างไร และจะฝ่าฟันอุปสรรคนี้ไปได้หรือไม่ ผู้อ่านและพระเจ้าเท่านั้นที่จะตัดสินเธอ

ข้อมูลหนังสือ