9 เรื่องสั้น ของทินกร หุตางกูร ในทัชมาฮาลบนดาวอังคาร เป็นเรื่องสั้นที่นำเสนอภาพผ่านตัวละครหนุ่มสาว ที่มีความสงสัยต่อโลก ชีวิต สังคม การเมือง พวกเขาและเธอเป็นตัวแทนของสังคม ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลง และต้องการก้าวไปสู่จุดที่แตกต่างจากที่พวกเขาเป็นอยู่ แม้บางครั้งจะพานพบอุปสรรค สุดท้ายชะตากรรมเล่นงานพวกเขาให้หลุดออกไปจากเส้นทางเดิม ทว่าความรักยังดำรงอยู่ ทัชมาฮาลบนดาวอังคารจึงเต็มไปด้วยความรัก ความเศร้า ความโหยหา ความโรแมนติก ขณะเดียวกันก็มีความฝันต่อความเปลี่ยนแปลง เรื่องสั้นในชุดนี้จะกล่าวได้ว่าเป็นเล่มที่ก้าวผ่านไปอีกขั้นหนึ่งหลังจาก “คนไต่ลวดบนดาวสีฟ้า”

ข้อมูลหนังสือ