กัมปนาทภาวะเอกฐานปฐมกาล กำเนิดจักรวาลสสารน้อยใหญ่ สสาร-สสารมืดยึดเหนี่ยวกันไว้ กำเนิดได้ซึ่งโครงลักษณ์จักรวาล สัมผัสแรงดึงดูดลึกลับจับต้องไม่ได้ อาจมิได้มาจากอื่นใด –เอกภพคู่ขนาน คือภพคู่อยู่เคียงกันมาเนิ่นนาน นับแต่กาลเริ่มทอถักจักรวาล ดาวฤกษ์ยุบฝ่ออาจก่อเกิดหลุมดำ แรงดูดกระทำแม้แสงไม่อาจผ่าน พรมแดนของมัน –เส้นขอบฟ้าเหตุการณ์ หากก้าวล่วงข้ามผ่าน…มิอาจอ่านความเป็นไป บทกวีผ่านตาพันหมื่นแสนล้านชิ้น สักกระผีกริ้น, มีควอนตัมฟิสิกส์ไหม กอปร ไว้ที่นี่แล้วอยู่ภายใน ก่อเกิดบทกวีแปลกใหม่…พ้นวิสัยอันคุ้นเคย

ข้อมูลหนังสือ