"19-19: ภาพ ชีวิต และการต่อสู้ของคนเสื้อแดง จาก 19 กันยา 49 ถึง 19 พฤษภา 53" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอความทรงจำเรื่องการต่อสู้ของประชาชนหลายกลุ่มหลายเหล่า หลังรัฐประหารของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (คปค.) ซึ่งในที่สุดผสานกันเป็นขบวนการทางการเมืองที่ใหญ่โตที่สุด แต่ก็ถูกปราบปรามหนักหน่วงและต่อเนื่องที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังการล้มล้างระบบอภิชนาธิปไตยเหนือกฎหมาย เพื่อสร้างระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ซึ่งภาพทั้งหมดถูกถ่ายโดยมุมมองของช่างภาพอิสระหลายต่อหลายท่าน โดยส่วนใหญ่ยืนอยู่ฝั่งต้านระบอบการเมืองหลังรัฐประหาร 2549 มาตั้งแต่ต้น

ข้อมูลหนังสือ