ผลิบานในวันร้อน เป็นนวนิยายเรื่องเยี่ยม ที่ชมัยภร แสงกระจ่าง ถอดหัวใจเขียนออกมา เพื่อสะท้อนปัญหาสังคมเรื่องของความรักและครอบครัวความรักซ้อนที่ไม่อาจควบคุมได้ ความรักในวัยเรียน และเมื่อมีเด็กเกิดมาด้วยความพลาดพลั้งไม่ตั้งใจ ชีวิตจะดำเนินต่อไปอย่างไร นั่นเป็นสิ่งที่ท้าทายความเป็นมนุษย์ของเตา-ท่านมากทีเดียว ผู้เขียนซ้อนทับภาพของปัญหาสองระดับ คือ ท้องในวัยเรียน กับท้องไม่มีพ่อในวัยผู้ใหญ่ ซึ่งทั้งสองปมล้วนสร้างปัญหาชีวิตได้ไม่ต่างกัน และท้าทายผู้อ่านว่า ในความเป็นมนุษย์ เราควรดำเนินชีวิตต่อไปอย่างไร

ข้อมูลหนังสือ