หนังสือเล่มนี้เป็นนวนิยายที่เคยตีพิมพ์เป็นตอนในนิตยสารสกุลไทยมาก่อน เรื่องราวในหนังสือเล่มนี้เกี่ยวกับความขัดแย้งของผู้คน ทั้งในระดับครอบครัว จนถึงระดับชาติ โดยคุณชมัยภรได้โยงย้อนไปถึงเหตุการณ์ทางการเมืองในอดีตอันกลายเป็นบาดแผลของยุคสมัย เด็กสาวชื่อนับไทเป็นจุดศูนย์กลางของเรื่องราวความขัดแย้งทั้งมวล โดยที่เธอเองก็ไม่รู้จะทำอย่างไรกับความขัดแย้งรอบตัวทั้งในครอบครัวของเธอเอง จนกระทั้งความขัดแย้งของบ้านเมือง

ข้อมูลหนังสือ

  • เหมือนฟ้ามีพระอาทิตย์สองดวง
  • ผู้เขียน: ชมัยภร แสงกระจ่าง
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 335 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2552
  • ISBN: 9786169011101