ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีใครหลายคนเผชิญกับปัญหาและพยายามแก้ไข ความสับสนซับซ้อนของปัญหาจึงเป็นที่มาทำให้คนเหล่านั้นพยายามหาทางออกด้วยวิธีการที่หลายหลาย วันนี้ เราอาจไม่ต้องต่อสู้เพื่อคิดหาทางเลือกในการมองปัญหาเพราะใครหลายคนในอดีตได้เสนอทางเลือกที่เพียงพอกับเราแล้ว แต่สิ่งที่ยากยิ่งกว่าการคิดค้นหาทางเลือก ก็คือการเลือกใช้ทางเลือกเหล่านั้นเมื่อเผชิญกับความทุกข์ใจ คุณค่าของสิ่งที่เราเลือกอาจจะไม่ได้อยู่ที่ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา แต่อยู่ที่ความเหมาะสมกับความเชื่อระดับรากฐานของเราเอง ปรัชญาประโลมใจ หนังสือที่รวบรวมแนวคิดเชิงปรัชญาสำหรับผู้ที่ไม่เป็นที่ชื่นชอบของผู้อื่น มีเงินไม่พอ มีความบกพร่องและคับข้องใจ ผิดหวังกับความรักและเผชิญกับความยากลำบาก

ข้อมูลหนังสือ