นวนิยายเรื่องแรกของเอโก – นวนิยายแนวประวัติศาสตร์และรหัสคดี ที่นักบวชสองคนต้องสืบหาสาเหตุของการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในอารามแห่งเมลค์...

นวนิยายเรื่องแรกของนักเขียนผู้ที่เป็นทั้งนักวิชาการ บรรณาธิการ และนักประวัติศาสตร์ซึ่งให้ความสำคัญในการศึกษาข้อมูล และใส่ใจในทุกๆ รายละเอียด อุมแบร์โต เอโก ใช้เวลาในการไตร่ตรองและลงมือเขียน โดยอาศัยแรงบันดาลใจจากหนังสือที่เคยได้อ่านและใช้ความรู้ที่มีกับสิ่งที่เขาถนัด นั่นคือความสนใจในประวัติศาสตร์ และความรู้เกี่ยวกับยุคกลาง มาประกอบกับความรู้สึก "อยากเขียน" จึงได้สร้างตัวละครและเรียงร้อยถ้อยคำ ผูกเรื่องราวได้อย่างน่าสนใจ ให้ทั้งอรรถรส ความเพลิดเพลิน พร้อมทั้งแง่คิด และความรู้ในเชิงปรัชญาและประวัติศาสตร์ สนุกสนานจนวางไม่ลงเลยทีเดียว

ข้อมูลหนังสือ