เรื่องราวของชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งในสวีเดน ความลับที่ถูกฝังไว้ในอดีตหลายสิบปีได้หวนกลับมาทำร้ายคนบางคน ความแค้นที่ไม่ได้จางหายไปตามกาลเวลา ทว่าฝังลึกอยู่ในซอกหลืบจิตใจมนุษย์ที่ซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจ จนกว่าคุณจะได้เปิดอ่านมันที่ละหน้า

ข้อมูลหนังสือ