ในโลกที่ผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ (VUCA) องค์กรต้องการความกล้าหาญที่จะฝ่าคลื่นลมยิ่งกว่ายุคไหนๆ ทว่าแม้จะจ้างคนมีพรสวรรค์มามากเพียงใด ความเก่งก็ไม่อาจฉายแสงหากถูก ความกลัว” บดบัง แนวคิดชั้นเลิศกลับถูกแช่แข็ง และหายนะอาจเกิดขึ้นได้ภายใต้วัฒนธรรมความกลัว

เอมี ซีเอ็ดมอนด์สัน ศาสตราจารย์จากวิทยาลัยธุรกิจฮาร์วาร์ด และผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดแห่งปี 2021 โดย Thinkers50 กลั่นกรองประสบการณ์วิจัยกว่า 30 ปี สู่แนวคิด “ความปลอดภัยเชิงจิตวิทยา” เพื่อแนะแนวทางก้าวข้ามความกลัวที่คอยฉุดรั้งประสิทธิภาพขององค์กร และเปิดพื้นที่ให้คนทำงานได้เติบโตอย่างสร้างสรรค์ ผ่านองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ทำได้จริง อาทิ

 • แนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่เปิดรับความเห็นต่าง ข้อผิดพลาด และไอเดียนอกกรอบ
 • “ชุดเครื่องมือของผู้นำ“ และวิธีตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ต่อความคิดเห็น
 • กลยุทธ์การสร้างนวัตกรรมผ่าน “เสรีภาพที่จะล้มเหลว” และการกระตุ้นความล้มเหลวที่ชาญฉลาด
 • บทเรียนจากกรณีศึกษาหลากหลายแวดวง ทั้งพิกซาร์ กูเกิลเอ็กซ์ นาซา ไปจนถึงภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

มาเปลี่ยนความกลัวเป็นความกล้า เปลี่ยนความเงียบเป็นความเห็น และเปลี่ยนความล้มเหลวเป็นความสำเร็จ นี่คือคู่มือชั้นยอดสำหรับสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งจากภายใน และส่งเสริมให้คนทำงานซึ่งเป็น หัวใจ” ขององค์กร เรียนรู้และเติบโตได้โดยปราศจากความกลัว

ข้อมูลหนังสือ

 • องค์กรไม่กลัว
 • แปลจากหนังสือ: The Fearless Organization
 • ผู้เขียน: Amy C. Edmondson
 • ผู้แปล: ทิพย์นภา หวนสุริยา
 • สำนักพิมพ์: Bookscape
 • จำนวนหน้า: 304 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2565
 • ISBN: 9786168313411