“หนังสือเล่มนี้คือแพชูชีพของผม เป็นกลุ่มความคิดที่พยุงผมไม่ให้จมลง
และผมหวังว่ามันจะพาคุณไปพบแผ่นดินเช่นกัน”
-- แมตต์ เฮก

ยามพายุแห่งชีวิตโหมซัด เรามักมองไม่เห็นฟ้ากว้าง
ยามติดอยู่ในอดีตอันเจ็บปวด
เรามักหลงลืมว่ามีอนาคตแห่งความเป็นไปได้นับพัน แมตต์ เฮก ผู้เขียน
แด่ผู้แหลกสลาย และ แด่เธอ บนดาวเคราะห์ช่างกังวล
เขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นเพื่อโอบกอดและปลอบโยนมนุษย์ผู้มีบาดแผลว่า
“เราเผชิญความมืดมิดเพื่อโผบินใต้แสงตะวัน”

หนังสือกอดใจ เก็บเกี่ยวแง่งามของการดำรงอยู่จากสิ่งละอันพันละน้อยในชีวิต
จากปรัชญากรีกถึงภาพยนตร์วัยรุ่น จากเนยถั่วหอมหวานถึงควอนตัมฟิสิกส์
จากความเจ็บปวดถึงความหวัง และจากมนุษย์ถึงมนุษย์
เพื่อถักทอเป็นแพชูชีพที่พยุงหัวใจไม่ให้จมดิ่งยามคลื่นความทุกข์ถาโถม

ขอให้หนังสือเล่มนี้มอบความชุ่มชื่นให้ทุกหัวใจอ่อนล้า
เป็นความหวังขนาดพกพาที่นำติดตัวไปได้ทุกแห่งหน
และเป็นแพชูชีพท่ามกลางมหาสมุทรแห่งชีวิตอันเวิ้งว้าง
เพื่อกอดใจผู้หลงทางไปถึงฟากฝั่งที่หยัดยืนได้อย่างมั่นคง

ข้อมูลหนังสือ

  • หนังสือกอดใจ
  • แปลจากหนังสือ: The Comfort Book
  • ผู้เขียน: Matt Haig
  • ผู้แปล: ศิริกมล ตาน้อย
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 264 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2565
  • ISBN: 9786168313329