Growth Mindset เป็นวิถีแห่งการใช้ชีวิต เป็นแนวทางในการรับมือกับปัญหา และเป็นวิธีฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นยืนได้ใหม่เมื่อล้มลง ด้วยจิตวิญญาณแบบ "ผู้เล่นที่ไม่เคยยอมแพ้ในสนามการเรียนรู้ที่ผันเวียนเปลี่ยนไวอย่างโลกยุคปัจจุบัน
 
The Growth Mindset Playbook โดยผู้เขียน The Growth Mindset Coach คือ “แบบฝึกเล่น” ที่รวมสารพัดแนวคิดและกิจกรรมเสริมสร้าง Growth Mindset ไว้ครบครัน พร้อมให้ครูพ่อแม่ หรือผู้ที่สนใจเลือกสรรไปใช้ เพื่อเปลี่ยนการเรียนรู้แบบเดิมที่เต็มไปด้วยกรอบกั้นของกฎเกณฑ์ เป็นสนามฝึกเล่นที่เปิดกว้างให้เด็กๆ ได้เล่นสนุก เรียนรู้ และเติบโต ด้วยสารพันเคล็ดลับภายในเล่ม อาทิ
 
• เทคนิคการสื่อสารและสานสัมพันธ์ด้วยความเข้าอกเข้าใจ
• แบบฝึกหัด "ตั้งเป้าหมายให้ไกลถึงดวงดาวตามแบบทีมวิจัยกูเกิล
• กลยุทธ์ "วางแผนที่จะผิดพลาดเพื่อฝึกให้เด็กๆ พร้อมรับมือกับความล้มเหลว
• การใช้ "บันทึกความคิดเพื่อค้นหาวิธีการเรียนรู้ที่ใช่สำหรับเด็กแต่ละคน
 
หนังสือเล่มนี้จะเปลี่ยนไอเดียสร้าง Growth Mindset ที่ดูซับซ้อนให้เป็นแบบฝึกเล่นแสนสร้างสรรค์ เปลี่ยนเนื้อหาท่องจำเป็นกิจกรรมที่สะท้อนโลกจริง และเปลี่ยนโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยปัญหาท้าทายให้เป็นห้องเรียนกว้างใหญ่ให้เด็กๆ เรียนรู้และเติบโตได้ตลอดชีวิต

ข้อมูลหนังสือ

  • แบบฝึกเล่นเสริมสร้าง Growth Mindset
  • แปลจากหนังสือ: The Growth Mindset Playbook: A Teacher’s Guide to Promoting Student Success
  • ผู้เขียน: Annie Brock และ Heather Hundley
  • ผู้แปล: ฐานันดร วงศ์กิตติธร
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 395 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มิถุนายน 2565
  • ISBN: 9786168313190