อะไรคือข้อจำกัดของอำนาจอธิปไตย 

สงครามกลางเมืองมีบทบาทอย่างไรในการจัดระเบียบการเมืองโลก 

ระบบเศรษฐกิจส่งผลต่อความชอบธรรมทางการเมืองอย่างไร 

ระเบียบโลกแบบใดที่จะโอบรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมยุคใหม่อย่างแท้จริง 

คริสเตียน รูส์-สมิต ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ จะพลิกโฉม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแบบดั้งเดิมที่สนใจเพียงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ แล้วมุ่งสำรวจ “การจัดระเบียบอำนาจหน้าที่ทางการเมืองระดับโลก” ตั้งแต่ยุคจักรวรรดิจนถึงรัฐอธิปไตยสมัยใหม่ ผ่านแว่นตาทฤษฎีอันหลากหลาย อาทิ สัจนิยม เสรีนิยม สตรีนิยม หรือแนวคิดหลังอาณานิคม พร้อมวิเคราะห์อิทธิพลของพลังขับเคลื่อนสำคัญ อย่างสงคราม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิทธิมนุษยชน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา ฉบับล่าสุดนี้ เขียนเนื้อหา ขึ้นใหม่ทั้งหมดให้สอดรับกับสถานการณ์โลก ไม่ว่าจะเป็นเหตุประท้วงฮ่องกง เบร็กซิต หรือปัญหาผู้ลี้ภัย สะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุคใหม่ ในฐานะ “รัฐศาสตร์ที่จำเป็น” เพื่อเข้าใจและเท่าทันเกมการเมืองโลก ซึ่งไม่ได้จำกัดเพียงอิทธิพลระหว่างรัฐ แต่ทุกตาเดินกระทบถึงพลเมืองทุกคน ไม่ว่าคุณจะอยู่ใน “รัฐ” ใดก็ตาม

ข้อมูลหนังสือ

  • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ: ความรู้ฉบับพกพา
  • แปลจากหนังสือ: International Relations: A Very Short Introduction, First Edition
  • ผู้เขียน: Christian Reus-Smit
  • ผู้แปล: กษิร ชีพเป็นสุข
  • สำนักพิมพ์: Bookscape
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2565
  • ISBN: 9786168313039