วรรณกรรมเล่มโปรดในดวงใจผู้อ่านทั่วโลก

“วินนี่-เดอะ-พูห์” ผลงานอมตะยอดนิยม ของ “เอ. เอ. มิลน์”(A. A. Milne)
“อ่าน๑๐๑ สำนักพิมพ์” นำเสนอสำนวนแปลใหม่ในรูปลักษณ์ ‘ฉบับภาพล่องหน’
เปิดโอกาสให้นักอ่านได้จินตนาการต่อจากถ้อยคำในสำนวนแปลใหม่ได้อย่างเต็มที่

มี 2 เรื่องในเล่มเดียวคือ
วินนี่-เดอะ-พูห์ (Winnie-the-Pooh)
ณ มุมของพูห์

ข้อมูลหนังสือ

  • วินนี่-เดอะ-พูห์ (ฉบับภาพล่องหน) เล่ม 1+2 (ปกอ่อน)
  • แปลจากหนังสือ: Winnie-the-Pooh and The House At Pooh Corner
  • ผู้เขียน: เอ. เอ. มิลน์
  • ผู้แปล: รสิกา
  • สำนักพิมพ์: อ่าน101
  • จำนวนหน้า: 248 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤศจิกายน 2565
  • ISBN: 9786168310090