ประวัติศาสตร์บาดแผลจากการสู้รบระหว่างฝรั่งเศสกับปรัสเซียในปี 1870 นั้น
ชาวฝรั่งเศสส่วนใหญ่ไม่อยากสะกิดแผลใจด้วยการเอ่ยถึงมันอีก  มีเพียง
เอมิล โซลา นักประพันธ์ผู้เป็นต้นแบบแห่งวรรณกรรมธรรมชาตินิยมเท่านั้น
ที่อาจหาญนำเหตุการณ์นี้มาบันทึกไว้ในเรื่องสั้น 'การโจมตีโรงสี' (1880)
โดยก่อนหน้านี้เขามีผลงานเด่นคือ 'เมรัยพิฆาต' (1877) และหลังจากเรื่องสั้นนี้
ก็ยังมีนวนิยาย 'พืชพันธุ์แห่งการต่อสู้' (1885) ตามมาด้วย

ข้อมูลหนังสือ

  • การโจมตีโรงสี (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: L’Attaque du Moulin
  • ผู้เขียน: Émile Zola
  • ผู้แปล: ปราณี ศิริจันทพันธ์
  • สำนักพิมพ์: อ่าน101
  • จำนวนหน้า: 114 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2565
  • ISBN: 9786168310038