เจาะลึกลงไปในการทำงานของจิตใจมนุษย์ เพื่อค้นหาสิ่งที่อาจเกิดข้อผิดพลาด และเรียนรู้เกี่ยวกับการบำบัดและการรักษาที่มีอยู่อย่างมากมายในปัจจุบัน

ข้อมูลหนังสือ

  • จิตวิทยาทำงานอย่างไร (ปกแข็ง)
  • แปลจากหนังสือ: How Psychology Works
  • ผู้เขียน: DK
  • ผู้แปล: อิสรีย์ แจ่มขำ
  • สำนักพิมพ์: วารา
  • จำนวนหน้า: 256 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กุมภาพันธ์ 2565
  • ISBN: 9786168295434