9 ความรู้พื้นฐานสำหรับมืออาชีพ 

คลาสที่ 1 : หลักการของการผลิตไวน์
คลาสที่ 2 : ขั้นตอนของการทำไวน์
คลาสที่ 3 : โค้ชของรสชาติ
คลาสที่ 4 : ตรรกะระดับพื้นฐาน
คลาสที่ 5 : มาตรฐานคุณภาพ
คลาสที่ 6 : องุ่น 7 สายพันธุ์
คลาสที่ 7 : 7 ภูมิภาค
คลาสที่ 8 : วิธีทำอย่างชอมเมอลิเยร์มืออาชีพ
คลาสที่ 9 : เราต้องทำตัวเหมือนลูกค้าที่จู้จี้จุกจิก

ข้อมูลหนังสือ