เทคนิคในการก้าวหน้าเชิงกลยุทธ์ ไม่มีความบังเอิญในเรืองของความก้าวหน้า อะไรคือความแตกต่างระหว่างคนที่หยุดอยู่เพียงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายและคนที่ก้าวขึ้นไปถึงการเป็นกรรมการบริหาร กฏเกณฑ์เชิงตรรกะของผู้ที่จะก้าวหน้าจากการทำความเข้าใจ (รูปแบบพฤติกรรม) ของผู้บริหารหลายร้อยคน

ข้อมูลหนังสือ