วิธีดูแลให้เจ้าขนหนามกอน้อยของคุณให้เป็นสุขและสุขภาพ
ดีตลอดปี หนังสือเล่มนี้จะตอบปัญหานี้อย่างตรงประเด็น
ด้วยคำแนะนำที่ปฏิบัติตตามได้จริงเกี่ยวกับที่ตั้งวางต้นไม้ของคุณ
วิธีช่วยให้ออกดอก และเวลารดน้ำกับใส่ปุ๋ย แฮปปี้แคคตัส
จะแสดงให้คุณเห็นว่าอะไรทำให้แคคตัสหรือไม้อวบน้ำของคุณมี
ความพิเศษและต้นไม้ของคุณจะมีพฤติกรรมแบบใดเมื่อได้รับการ
ปฏิบัติจากคุณด้วยความรักเพียงเล็กน้อย แฮปปี้แคคตัสคือคู่มือ
สำคัญที่จะสร้างความพึ่งพอใจให้กับเจ้าไม้หนามของคุณ

ข้อมูลหนังสือ