มีผู้คนมากมายที่ปล่อยให้อารมณ์พาไปจนตอบโต้กับ

สถานการณ์ต่างๆโดยไม่ยั้งคิด แต่มีอีกหลายคนที่

รู้ดีว่าอารมณ์ความรู้สึกนั้นเองที่คอยยับยั้งพวกเขา

ไม่ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะความรู้สึกด้านลบ

อย่างความโกรธ ความอับอาย และความกังวล

เส้นแบ่งระหว่างคนที่ประสบความสำเร็จในการควบคุมตนเอง

กับคนที่ถูกอารมณ์ครอบงำ ก็คือ

ความคล่องแคล่วทางอารมณ์ (Emotional Agility)

หรือความสามารถที่จะพาตัวเองออกมาจากอารมณ์ด้านลบ

และหลบหลีกกับดักทางอารมณ์ ที่คอยดึงรั้งพวกเขาไว้

ข่าวดีก็คือ ความสามารถนี้สามารถฝึกฝนให้เชี่ยวชาญขึ้นได้

เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเอง เขียนจากประสบการณ์

ทางวิชาการและการเป็นที่ปรึกษาด้านอารมณ์มานาน

กว่า20ปี ของ ซูซาน เดวิด เธอสร้างวิธีการใหม่ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเอง

ทั้งด้านบวก และด้านลบ และวิธีที่จะไม่ถูกมันครอบงำจนเป็นอุปสรรคชีวิต

ให้คุณ สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระใช้ชีวิตสอดคล้อง

กับคุณค่าที่ตัวเองยึดถือ นำไปสู่การเติบโตทางอารมณ์และความสุขอย่างยั่งยืน

ข้อมูลหนังสือ

  • เท่าทันอารมณ์ก็เข้าใจตนเอง
  • แปลจากหนังสือ: Emotional Agility
  • ผู้เขียน: Susan David
  • ผู้แปล: วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม
  • สำนักพิมพ์: Be(ing)
  • จำนวนหน้า: 395 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2566
  • ISBN: 9786168293881